Plan dnia


RAMOWY PLAN DNIA

 

6.30 – 8.45 „Znów się witamy”

Przyjście dzieci do przedszkola. Gry, zabawy i zajęcia dowolne dzieci według pomysłów własnych lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

8.45 – 9.15 „Silne i zdrowe przedszkolaki jedzą pyszne śniadanie”

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

9.15 – 11.50 „Jak fajnie się bawić”

Zajęcia wychowawczo-edukacyjne z całą grupą, realizowane według wybranego programu. Zabawy na powietrzu (zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery, obserwacje przyrody w różnych porach roku), czytanie dzieciom bajek.

11.50 – 12.30 „Obiadek do brzuszka, uśmiecha się buźka”

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu.

12.30 -13.30 „Odpoczywamy i nabieramy sił”

Poobiednia relaksacja, słuchanie czytanej przez nauczyciela lub nagranej literatury dziecięcej Zabawy swobodne, zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia dodatkowe.

13.30 – 14.00 „Brzuszek burczy i trzeba się posilić”

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do podwieczorka.

14.00 – 16.00 Kończenie dnia, czas zabawy i – hura!”

Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach . Indywidualne zajęcia z dziećmi (zajęcia logopedyczne, wyrównawcze).

Rozchodzenie się dzieci. Zajęcia i zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw. Troska o ład i porządek w otoczeniu. Powrót do domu.

Zabawa połączona z nauką latania
Zabawa połączona z nauką latania