Zajęcia dodatkowe


Zajęcia dodatkowe:

  • nauka  języka angielskiego,
  • rytmika,
  • zajęcia logopedyczne,
  • zajęcia plastyczne,
  • profilaktyczne ćwiczenia zapobiegające wadom postawy,
  • szkolenie ze "sztuki ochrony życia i zdrowia dziecka przy upadkach",